Kazantzakia 2009
Καζαντζάκεια


Greece
Date: 27-09-2009
4º stage
Distance: 60 km
Road – Criterium
Departure:
Arrival:
Category UCI: NE
Index Kazantzakia 2009
Main Kazantzakia

Result

1 Ioannis Drakakis  GREin  01h 20m 37s
2 Ioannis Mariolas  GREat
3 Martin Grashev Mladenov  BULat
4 Apostolos Tsopouroglou  GREat
5 Marios Athanasiades  CYPat


Photo album Kazantzakia 2009

Click here to add a picture to the photo album

Unfortunately no photos in this album.
  Add an image