Donetsk 2015
GP of ISD


Ukraine
Date: 07-06-2015
Distance: 141 km
Road - Race
Departure: Donetsk (Donets'ka Oblast'), Ukraine
Arrival: Donetsk (Donets'ka Oblast'), Ukraine
Category UCI: 1.2
Main Donetsk

Result

1 Andriy Khripta  UKRin  03h 14m 57.00s
2 Oleksandr Polivoda  UKRat 08.00s
3 Maksym Vasyliev  UKRat 02m 31.00s
4 Aliaksandr Kuchynski  BLRat 00.00s
5 Sergiy Lagkuti  UKRat 00.00s
6 Denys Kostyuk  UKRat 00.00s
7 Andrei Krasilnikau  BLRat 02m 38.00s
8 Volodymyr Dzhus  UKRat 04m 51.00s
9 Stanislau Bazhkou  BLRat 09m 03.00s
10 Volodymyr Gomeniuk  UKRat 00.00s

  Result Details:

Unfortunately no photos in this album.
  Add an image