Azerbaïjan Tour 2004


Iran
Date: 27-05-2004
4º stage
Distance: 180 km
Road – Stage
Departure:
Arrival: Marageh (Markazi), Iran
Category UCI: 2.5
Index Azerbaïjan Tour 2004
Main Azerbaïjan Tour

Result

1 Alexey Kolessov  KAZin
2 Alireza Haghi  IRIat
3 Mostafa Seyed Rezaei Khormizi  IRIat


Photo album Azerbaïjan Tour 2004

Click here to add a picture to the photo album

Unfortunately no photos in this album.
  Add an image