Tour of Albania 2023
Rrethi Çiklistik i Shqipërisë


Albania
Date: 23-05-2023
2º stage
Distance: 153,3 km
Road – Stage
Departure: Tirana (Tirane), Albania
Arrival: Elbasan (Elbasan), Albania
Category UCI: 2.2
Index Tour of Albania 2023
Main Tour of Albania

Result

1 Giorgos Boutopoulos  GREin  03h 21m 43.00s
2 Polychronis Tzortzakis  GREat 00.00s
3 Nikiforos Arvanitou  GREat 02.00s
4 Dejan Cogoljević  SRBat 00.00s
5 Ahmet Örken  TURat 00.00s

  Result Details:

Photo album Tour of Albania 2023

Click here to add a picture to the photo album

Unfortunately no photos in this album.
  Add an image