National Championship, Road, ITT, Elite, Germany (F)


Germany

2019
28-06 Road – National Time Trial Championship
   Lisa Klein
2018
29-06 Road – National Time Trial Championship
   Lisa Brennauer
2017
23-06 Road – National Time Trial Championship Chemnitz (Mecklenburg-Vorpommern) 31,2 km
   Trixi Worrack
2016
24-06 Road – National Time Trial Championship Erfurt (Thuringen) - Erfurt (Thuringen) 26,15 km
   Trixi Worrack
2015
26-06 Road – National Time Trial Championship 30 km
   Mieke Kröger
2014
27-06 Road – National Time Trial Championship Baunatal (Hessen) - Baunatal (Hessen) 29,6 km
   Lisa Brennauer
2013
21-06 Road – National Time Trial Championship 29 km
   Lisa Brennauer
2012
22-06 Road – National Time Trial Championship Zwenkau (Sachsen) - Zwenkau (Sachsen) 33,7 km
   Judith Arndt
2011
24-06 Road – National Time Trial Championship Neuwied (Rheinland-Pfalz) - Neuwied (Rheinland-Pfalz) 27,7 km
   Judith Arndt
2010
25-06 Road – National Time Trial Championship Sangerhausen (Sachsen-Anhalt) - Sangerhausen (Sachsen-Anhalt) 28 km
   Judith Arndt
2009
26-06 Road – National Time Trial Championship Cottbus (Brandenburg) - Cottbus (Brandenburg) 30 km
   Trixi Worrack
2008
27-06 Road – National Time Trial Championship 30 km
   Hanka Kupfernagel
2007
24-06 Road – National Time Trial Championship 30 km
   Hanka Kupfernagel
2006
23-06 Road – National Time Trial Championship Klingenthal (Sachsen) - Klingenthal (Sachsen) 30 km
   Charlotte Becker
2005
24-06 Road – National Time Trial Championship 30 km
   Judith Arndt
2004
13-06 Road – National Time Trial Championship 23 km
   Judith Arndt
2003
14-06 Road – National Time Trial Championship
   Judith Arndt
2002
16-06 Road – National Time Trial Championship
   Hanka Kupfernagel
2001
09-06 Road – National Time Trial Championship Forst (Brandenburg) 30 km
   Judith Arndt
2000
01-06 Road – National Time Trial Championship 30 km
   Hanka Kupfernagel
1999
18-07 Road – National Time Trial Championship 30 km
   Judith Arndt
1998
07-06 Road – National Time Trial Championship
   Judith Arndt
1996
14-09 Road – National Time Trial Championship Genthin (Sachsen-Anhalt) - Genthin (Sachsen-Anhalt) 30 km
   Hanka Kupfernagel
1995
08-07 Road – National Time Trial Championship Forst (Brandenburg) - Forst (Brandenburg) 30 km
   Hanka Kupfernagel