Way to Pekin


Russia

2008
14-07 Prologue Chita - Chita 3 km
   Alexander Lebedev
15-07 1º stage Chita - Chita 117 km
   Alexander Mironov
16-07 2º stage Chita - Chita 158 km
   Sergey Firsanov
17-07 3º stage Chita - Chita 26 km
   Sergey Firsanov
18-07 4º stage Chita - Aginskoye 158 km
   Mart Ojavee
20-07 5º stage Aginskoye - Aginskoye 150 km
   Justas Volungevicius
21-07 6º stage Aginskoye - Aginskoye 145 km
   Sergei Sarkisov
22-07 7º stage Aginskoye - Chita 150 km
   Sergey Firsanov
General Classification Moscou (Moscou City) - Moscou (Moscou City)
   Sergey Firsanov
2007
15-07 Prologue Chita - Chita
   Evgeny Perminov
16-07 1º stage Moscou (Moscou City) - Moscou (Moscou City)
   Alexey Kunshin
17-07 2º stage Moscou (Moscou City) - Moscou (Moscou City)
   Alexey Kunshin
18-07 3º stage Moscou (Moscou City) - Moscou (Moscou City)
   Alexey Kunshin
18-07 4º stage Moscou (Moscou City) - Moscou (Moscou City)
   Artem Ovechkin
21-07 5º stage Moscou (Moscou City) - Moscou (Moscou City)
   Artem Ovechkin
22-07 6º stage Moscou (Moscou City) - Moscou (Moscou City)
   Marcus Weinberg
23-07 7º stage Moscou (Moscou City) - Moscou (Moscou City)
   Marcus Weinberg
General Classification Moscou (Moscou City) - Moscou (Moscou City)
   Alexey Kunshin
2006
15-07 Prologue Moscou (Moscou City) - Moscou (Moscou City)
   Alexandre Shushemoin
16-07 1º stage Moscou (Moscou City) - Moscou (Moscou City)
   Stanislav Starodubtsev
17-07 2º stage Chita - Khabarovsk (Khabarovsk)
   Alexey Gusev
18-07 3º stage Chita - Irkutsk (Irkutsk)
   Victor Sudeykin
19-07 4º stage Chita - Khabarovsk (Khabarovsk)
   Vitaly Spiridonov
21-07 5º stage Chita - Irkutsk (Irkutsk)
   Dmitry Kuzmin
22-07 6º stage Chita - Aginskoe
   Dmitry Kuzmin
23-07 7º stage part a Moscou (Moscou City) - Moscou (Moscou City)
   Alexey Gusev
23-07 7º stage part b Moscou (Moscou City) - Moscou (Moscou City)
   Victor Sudeykin
24-07 8º stage Moscou (Moscou City) - Moscou (Moscou City)
   Denis Galimzyanov
General Classification Moscou (Moscou City) - Moscou (Moscou City)
   Alexander Erofeev